26 औं बेइजिङ · एसेन वेल्डिङ र कटिङ प्रदर्शनी सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो

26 औं बेइजिङ · एसेन वेल्डिङ र कटिङ प्रदर्शनी आज सफलतापूर्वक समापन भयो, कुल 27,715 आगन्तुकहरू, 60 देश र क्षेत्रका 890 विदेशी आगन्तुकहरू सहित।.